Välgörenhet

Välgörenhetsarbete

Förutom vår målsättning att bevara en del av finsk seglingshistoria utgår en viktig del av vår verksamhet till att använda s/y Belmont till välgörenhetsarbete. För s/y Belmont projektet är det väldigt viktigt att dela med sig av det unika arvet, historien om båten, BOC tävlingen och att använda det stora intresset för s/y Belmont till nytta i välgörenhetsarbete. Idag jobbar vi för miljöfrågor tillsammans med John Nurminen Stiftelsen och stöder ett flertal ungdomsföreningar i deras arbete.

Om du är intresserad av att veta mera om vårt pro-bono arbete eller om du vill presentera er egen välgörenhetsorganisation som kunde dra nytta av stöd via s/y Belmont, tveka inte att ta kontakt för att diskutera olika möjligheter till samarbete.

Samarbeta med s/y Belmont

John Nurminens Stiftelse

Eftersom vi tillbringar mycket tid med att segla omkring på Östersjön har vi, som så många andra, märkt den tilltagande föroreningen och övergödningen av vattnet. Därför har vi redan i några år samarbetet med John Nurminens Stiftelse, en av de mest respekterade stiftelserna i Finland som jobbar för en renare Östersjö.

Vi erbjuder John Nurminens Stiftelse ett flertal seglatser som de kan använda på bästa sätt för att före vidare sitt budskap att rädda Östersjön. Oftast tar stiftelsen ut viktiga samarbetspartners på en seglats eller så använder de en eller två seglatser som första pris i olika kampanjer då de samlar in pengar för skyddet av Östersjön. John Nurminens Stiftelse deltar också med s/y Belmont i seglingstävlingen Envisail, som ordnas årligen av Finlands miljöcentral. Responsen från alla dessa seglatser har varit väldigt positiv.

Utdrag ur John Nurminens Stiftelsen årsberättelse (eftersom ingen svensk årsberättelse finns är utdraget på engelska):

“Founded in 1992, the mission of the John Nurminen Foundation is to save the Baltic Sea and its heritage for future generations. The Foundation has been awarded for its work as a conveyor of culture and producer of marine content.

The goal of the Foundation’s Clean Baltic Sea projects is to improve the condition of the Baltic Sea with concrete measures that reduce the nutrient load and environmental risks faced by the sea. Our work is guided by measurable results and impact.”

För mera information se: www.johnnurmisensaatio.fi

Helsingfors Mission r.f. (HM)

HM är en social organisation som erbjuder hjälp åt unga personer som har det tufft och kämpar i sina liv och som ibland också lider av mentala problem.

Tillsammans arrangerar vi varje säsong ett flertal seglatser för dessa ungdomar och deras stödpersoner. Vi tillbringar ca 5 timmar till sjöss och bjuder på något gott att äta. De flesta av dessa ungdomar har aldrig seglat tidigare så det är för dem en helt ny och mäktig upplevelse. Dessutom visar historien om s/y Belmont och Hjallis att även den som utåt sett ser stark ut också ibland har det tufft och tvivlar på sig själv eller undrar om man kommer att klara sig. s/y Belmont är ett ”levande bevis” på att oberoende av alla motgångar till sjöss så kan man rida ut stormen och komma ut ur den ännu starkare.

Efter en seglats blev en tonåring så intresserad av segling att han anmälde sig till en seglingskurs. P.g.a. sin nyfunna hobby lyckades tonåringen ändra sitt liv så att han nu lever ett ”normalt liv”. Detta är antagligen den bästa responsen man kan få från välgörenhetsarbete.

Sjöscouter

Vi samarbetar även med två sjöscoutskårer, Vikingaflickorna och Korven Koukkaajat.

Även om dessa organisationer har egna båtar så är det väldigt få av sjöscouterna som haft möjlighet att segla på en större historisk Swan som s/y Belmont. Vår målsättning är att ta ut sjöscouterna på ett flertal seglatser per säsong och vi hoppas också på att några av dem blir så intresserad av vårt projekt att de i framtiden kan tänka sig att komma med i s/y Belmonts besättning.