Bokningsvillkor

1. Bokning och betalning

Bokningar kan göras per e-post, post eller telefon. Jahti Oy debiterar 40% av den totala summan som en bokningsavgift i samband med bokningen. Endast genom att betala bokningsavgiften garanterar du att våra båtar är bokade för ert tillfälle. 60% av det totala beloppet faktureras strax före evenemanget.

2. Ändringar i bokningen och seglingsevenemanget

Ifall kunden behöver flytta på evenemanget, försöker vi i första hand ändra på datumet utan extra kostnader. Hur ändringarna lyckas beror på vår bokningssituation. Ändringas som görs i god tid brukar vanligtvis lyckas. Ifall det inte lyckas att ändra på datumet, kan evenemanget flyttas till följande säsong. Ifall kunden vill flytta evenemanget från lågsäsong till högsäsong, har Jahti Oy rätt att höja på evenemangets pris.

3. Avbokning

Alla bokningar kan annuleras utan extra kostnader 2 månader före det bokade evenemangsdatumet. Ifall annuleringen sker 1-2 månader före evenemanget, debiterar Jahti Oy 25% av totalsumman (returnerar i praktiken en del av bokningsavgiften). Om avbokningen sker 1 vecka till 1 månad före evenemanget kommer Jahti Oy att debitera 40% av det totala priset för evenemanget (behålla bokningsavgiften). Avbokningar som görs mindre än en vecka före evenemangets datum debiteras till fullt pris.